Política de privacitat

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), en concret en el seu article 5, s'informa al Client que les dades personals facilitades a conseqüència de la compra d'un producte, seran incloses en un fitxer de titularitat de Confipa, S.L. degudament inscrita en el Registrede l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Dades de registre

 

Les dades recollides tenen com a única finalitat la de realitzar una correcta gestió de la comanda realitzada pel client, per a això Confipa  S.L. podrà comunicar les dades subministrades pel client a l'empresa o empreses que gestionin el lliurament de la comanda.

 

Tanmateix, Confipa, S.L. revelarà a les autoritats públiques que ho sol · licitin, les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes, sempre que sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas, d'acord amb l'article 11.2 de la LOPD En cap casFarga Barcelona usarà aquestes dades per altres fins aliens a la venda, reproducció o divulgació en altres mitjans sense el consentiment del Client.

 

Si el Client es nega a facilitar les seves dades no es podrà realitzar la gestió de la comanda i, per tant, no es podrà dur a terme una correcta gestió.

 

Així mateix, el Client garanteix que les dades de caràcter personal facilitades són reals i veraces.

 

Rectificació i cancel·lació

 

El Client podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició dirigint-se a Confipa, S.L. mitjançant correu a l'adreça shoponline@fargachocolates.com


PayPal